Yapı Denetimde Profesyonel Hizmetler!

Yapı denetimi; teknik bilgi, tecrübe ve kalite isteyen bir hizmettir. Yapı Denetiminde uzman kişilerden oluşan kadromuz size pek çok konuda hizmet vermeye hazırdır...

Jeoteknik Rapor Kontrolü

Tokat Yapı Denetim Jeoteknik Rapor Kontrolü

Yapının inşa edileceği parsele ait jeoteknik raporunun,Bayındırlık ve İskan bakanlığı Zemin ve temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esasları Genelgesi'ne uygunluğu kontrol edilmektedir.

Mimari Proje Kontrolü

Tokat Yapi Denetim Mimari Proje Kontrolü

Yapının mimari projesinin öncelikle imar yasası ve yönetmeliği olmak üzere ilgili tüm yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir.

Statik Proje Kontrolü

Tokat Yapi Denetim Statik Proje Kontrolü

Yapının temel sisteminin parsele ait jeoteknik rapora,taşıyıcı sisteminin öncelikle Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007) Hükümleri'ne ve yapı türüne göre yürürlükteki tüm standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

Mekanik Proje Kontrolü

Tokat Yapi Denetim Mekanik Proje Kontrolü

Yapının tüm mekanik tesisat ve ekipmanlarına ait projelerin (Tesisat,Isıtma/Soğutma,Havalandırma,Yangından Koruma,Arıtma vb.) yürürlükteki tüm standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

Elektrik Proje Kontrolü

Tokat Yapi Denetim Elektrik Proje Kontrolü

Yapının tüm elektrik tesisat projelerinin ( OG/AG,Kuvvetli Akım,Zayıf Akım ve yangından Korunma) yürürlükteki tüm standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

Aplikasyon Kontrolü

Tokat Yapi Denetim Aplikasyon Kontrolü

Yapının inşa edileceği parselin üzerinde,mülkiyet ve imar planı sınırlarına, yol ve köşe kotlarına uygun olarak,kitlenin aplikasyonu kontrol edilmekte ve ilgili idarelerin hazırlığı tutanakları kontrol ve imza ederek, aplikasyon vizesinin alınması sağlanmaktadır.

Yalıtım Kontrolleri

Tokat Yapi Denetim Yalıtım Kontrolleri

Yapının inşası sırasında,su,ısı ve ses yalıtımı ile ilgli tüm imalatın,onaylı projesine ve standartlara uygun olarak yapılması kontrol edilmektedir.

Taşıyıcı Sistem İmalat Kontrolü

Tokat Yapi Denetim Taşıyıcı Sistem İmalat Kontrolü

Yapının inşa edileceği arsanın kazı imalatı ile birlikte yapı temelinin oturacağı zeminin jeoteknik rapora uygunluğu, iksa vb. önlemleri kontrollü, temel altı yalıtım ve drenaj imalatı ile ilgili kontroller yapılmaktadır.Yapının temel türüne göre temel imalatının idarece onaylı projesine uygunluğu;yapının taşıyıcı sistem veya inşasında kullanılan malzeme türüne göre gerekli tüm kalıp,donatı,beton dökümü,prefabrik montaj, birleşim, kaynak, yerleşim ve diğer tüm imalatların kontrolü yapılmaktadır.Ayrıca yapının inşaasında kullanılan beton,çelik vb.malzemeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış laboratuarlarda test ettirilerek ilgili standartlara uygunluğu kontrol edilmekte ve bundan sonra imalatın devamına izin verilmektedir.

Mekanik Tesisat İmalat Kontrolleri

Tokat Yapi Denetim Mekanik Tesisat İmalat Kontrolleri

İnşaatın yapım aşamalarında mekanik tesisat kapsamındaki tüm imalatlar (pis su / temiz su,ısıtma /soğutma, havalandırma tesisatları,arıtma sistemleri, asansör v.b.) onaylı projesine ve şartnamelere uygun olarak kontrol edilmektedir.

Elektrik Tesisat İmalat Kontrolleri

Tokat Yapi Denetim Elektrik Tesisat İmalat Kontrolleri

İnşaatın yapım aşamalarında elektrik tesisatı, kapsamındaki tüm imalatlar ( OG/AG tesisatı, kuvvetli / zayıf akım tesisatı, yangından koruma tesisatları, jeneratör, katodik koruma, asansör v.b. ) onaylı projesine ve şartnamelere uygun olarak kontrol edilmektedir.

İnce İşler İmalat Kontrolleri

Tokat Yapi Denetim İnce İşler İmalat Kontrolleri

İnce işler kapsamındaki tüm imalatlar, şartnamelere uygun olarak kontrol edilmektedir.